Termeni si conditii website

Website-ul www.paradyz.md (denumit în continuare “website”) este proprietatea SRL “GTRADE GROUP” (denumită în continuare “PARADYZ”), cu sediul social în Chișinău, str. Alexandru cel Bun 98, înregistrată cu numărul 1014600031646.

Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați, infomații despre magazinele, evenimentele, acțiunile comerciale și serviciile oferite de “PARADYZ”, pe teritoriul Republicii Moldova. Site-ul reprezinta un instrument de prezentare a serviciilor, magazinelor, acțiunilor comerciale și evenimentelor oferite de “PARADYZ”, prin accesarea/utilizarea acestuia. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse acelorași conditii, în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Conținutul si utilizarea website-ului

PARADYZ”, definește prin “conținut” toate informațiile cuprinse în site sub formă de software, fișiere audio sau video, imagini statice, text, date, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB programe si orice alte date.

Conținutul website-ului este proprietatea “PARADYZ”, iar acesta poate fi vândut, difuzat, preluat sau revândut numai cu acordul scris al “PARADYZ”. Conținutul website-ului este protejat de legislația privind dreptul de autor și drepturile conexe. Folosirea fără acordul “PARADYZ” a oricăror elemente din conținutul site-ului atrage răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, conform legilor în vigoare din RM.

Comunicările oricăror informații sau date sub formă de text, mesaj, imagine, fișier audio și/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică/ juridică, alta decât “PARADYZ” se realizează pe răspunderea exclusivă a persoanei care este sursa acestor materiale, iar “PARADYZ” nu este în niciun fel răspunzător de conținutul sau modalitatea de publicare a acestora.

În cazul trimiterii sau afișării unor documente sau materiale, utilizatorul conferă “PARADYZ” dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit și irevocabil de a folosi, adapta, modifica, produce, traduce, publica, dar și dreptul de a prezenta aceste conținuturi. Utilizatorul răspunde pentru toate documentele sau materialele pe care le afisează pe website, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestora, să nu se cauzeze prejudicii niciunei persoane fizice/juridice.

Utilizatorilor site-ului nostru le este interzis să foloseasca atât website-ul cât și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestuia, în scopul încărcării, publicării, descărcării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut nu este legal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, tulbură viața privată a altor persoane, conține texte vizând diverse campanii de promovare, email-uri în masă sau orice altă formă de spam, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice(de exemplu: este amenințător, abuziv, defaimator, ofensator, vulgar, obscen, afectează dreptul la intimitate al altor persoane, îndeamnă la violență sau la ură rasială, etnică ori are un caracter intimidant) “PARADYZ” își rezervă dreptul de a adăuga noi reguli și restricții sau de a modifica, în orice moment în conținutul site-ului. “PARADYZ” nu își asumă răspunderea pentru:

  • întârzierile sau imposibilitate de accesare/utilizare a site-ului; modificarea, întreruperea sau suspendarea website-ului, în tot sau în parte; modificarea sau ștergerea materialelor publicate pe website.

PARADYZ” își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o informare prealabilă.

Înregistrarea pe website și utilizarea/accesarea site-ului www.paradyz.md

Pentru utilizarea serviciilor oferite de website-ul nostru în cazurile în care este necesară completarea unui formular de înscriere, obținerea unui “nume de utilizator” și a unei parole, crearea unui cont etc. - utilizatorii sunt obligați să furnizeze doar date adevarate, complete și exacte așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, complete si exacte.

Utilizatorilor le este interzis să furnizeze o adresă falsă de e-mail sau să transmită, în mod nelegitim, mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

În situația accesării neautorizate a contului său, a nerespectării de către terți și utilizatori a modului legal de utilizare a website-ului, “PARADYZ” nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele de orice natură care pot apărea.

Pentru orice furnizări de informații care nu sunt conforme cu realitatea, incomplete sau inexacte, aceste condiții sunt aplicabile și în cazul participării/înregistrării utilizatorilor la campaniile promoționale/acțiunile comerciale organizate și prezentate în cadrul website-ului de către “PARADYZ” sau partenerii acestuia. Utilizarea website-ului www.paradyz.md de către utilizatori se realizează pe propria răspundere a acestora.

PARADYZ” nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest website. Răspunderea pentru aceste website-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Prin accesarea/utilizarea website-ului www.paradyz.md, toți utilizatorii/vizitatorii confirmă în mod expres faptul că au luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele:

  • website-ul și orice software folosit în legătură cu serviciile sale conțin informații confidențiale și sunt protejate în conformitate cu legislația ce privește dreptul de proprietate intelectuală, industrială etc.

  • orice conținut din cadrul campaniilor publicitare, al comunicărilor sau orice alte informații publicate pe site sunt protejate în conformitate cu dreptul de proprietate intelectuală, industrială etc.

  • să nu modifice, vândă, distribuie, cedeze, utilizeze, împrumute sau să creeze materiale derivate bazate pe serviciile, programele, materialele utilizate în cadrul site-ului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, pe website, de “PARADYZ”.

Anularea/limitarea dreptului de accesare/utilizare a website-ului

PARADYZ” își rezervă dreptul să întrerupă furnizarea website-ului (parțial sau integral), oricând, fără obligativitatea notificării prealabile sau informării.

PARADYZ” își rezervă dreptul de a șterge/anula, în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile, orice cont și/sau de a limita accesul oricărui utilizator la contul său și/sau la site (fără să aibă însă caracter limitativ dacă constată încălcarea de către utilizatori a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, în cazul apariției oricăror probleme de natură tehnică, securitate etc.).

PARADYZ” poate restricționa dreptul utilizatorilor site-ului în cazul în care conținutul afișat de către aceștia este nelegal, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, email-uri în masă sau orice altă formă de spam, este amenințător, abuziv, vulgar, obscen, defaimator, ofensator afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură etnică sau rasială, ori este intimidant.

Copyright (drepturi de autor si drepturi conexe)

Întregul conținut de pe acest website (care include, dar nu se limitează la): texte, grafice, fotografii, produse, coduri, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea “PARADYZ” (denumita în continuare compania), cu urmatoarele date de identificare: sediul social în Chișinău, str. Alexandru cel Bun 98, înregistrată cu numărul 1014600031646.

Compania nu garantează că website-ul și conținutul acestuia nu conține erori sau că întregul conținut este 100% corect și valid. Clienții noștri au dreptul de a copia și printa conținutul website-ului sau porțiuni din acesta pentru unicul scop de a plasa o comanda în cadrul companiei noastre. Este interzisă preluarea conținutului de pe acest website în scopuri comerciale.

Garanții

Website-ul este furnizat de către SRL “GTRADE GROUP” sub forma sa actuală pe o baza “așa cum este” și “atît cât este disponibil” fără nici un tip de garanții, exprimate sau interpretate. Compania noastră nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la noi sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător.

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, iar compania noastra nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informatiilor de pe site.

Compania noastră nu răspunde de omisiunile sau erorile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Compania nu garantează pentru conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul cand acestea sunt înscrise pe site sau când sunt actualizate diverse pagini ale site-ului.